DZIAŁALNOŚĆ FIRMY A&T KULCZYŃSKI OBEJMUJE:
 • projektowanie izolacji dźwiękochłonnych, kabin sterowniczych,
 • projektowanie obudów kontenerowych do zabudowy agregatów prądotwórczych,
 • projektowanie zabudów agregatów do produkcji prefabrykatów betonowych itp.
 • wykonanie pełnej dokumentacji technicznej ( branża konstrukcyjna oraz architektoniczna) w możliwie krótkich terminach,
 • wszelkiego typu ekspertyzy i opinie techniczne budowli i obiektów inżynierskich,
 • kompleksowe projektowanie obiektów budownictwa przemysłowego: hale produkcyjne i magazynowe wraz z zapleczami socjalnymi, technicznymi i biurowymi,
 • kompleksowe projektowanie obiektów budownictwa użyteczności publicznej: obiekty biurowe, zespoły usługowo - handlowe, zespoły gastronomiczno - hotelowe, obiekty sportu i rekreacji,
 • kompleksowe projektowanie obiektów budownictwa mieszkaniowego: budynki jednorodzinne i wielorodzinne,
 • projektowanie związane z modernizacja, przebudową i remontem obiektów budowlanych,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • nadzory budowlane,
 • pośrednictwo pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w pełnym zakresie obsługi kontraktów.